Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY- RODOPENSJONAT RUDY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez Zakłady Ogólnobudowlany Jerzy Wołczek Penjsonat Rudy na Janowej Górze 9:


1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Wołczek z siedzibą w Pile 64-920 Piła ul. Ukryta 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

2. W jakim celu i na jakiej podstawie Twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane, przekazywane nam przy zawarciu umowy lub rozpoczęciu świadczenia usług, przetwarzać będziemy w celu wykonania umowy oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Ciebie reklamacji czy prowadzenia działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.W zakresie w jakim Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach Twoje dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług . Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli kiedykolwiek rezerwowałeś u nas pokój albo wypełniałeś formularz kontaktowy na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP (w przypadku podania informacji na stronie). Te dane osobowe należą do kategorii zwykłych, nie przetwarzamy i nie będziemy przetwarzać danych osobowych wrażliwych.


3. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora, dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami Twoich danych mogą natomiast być:

  • nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi,
  • działające na naszą rzecz firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,
  • firmy kurierskie i pocztowe,
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

4. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie, nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy (usługi), aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z umową (usługą), oraz do czasu wygaśnięcia naszego obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

6. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

1) Dostępu do Twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

2) Sprostowania (poprawienia) danych;

3) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

4) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

5) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz. pyt. 2);

6) Przeniesienia danych do innego administratora;

7. Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług na Twoją rzecz.


9. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych zTwoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Pensjonat Rudy*** – noclegi Czarna Góra – hotel, pokoje, apartamenty
Zapraszamy także do naszego obiektu Willa Rudy - to nasz sposób na życie, to nasza praca, to nasza codzienność, to również nasze miejsce na ziemi. Willa Rudy w Czarnej Górze - to tutaj każdy Gość czuje się jak w domu!
Więcej informacji
Więcej relacji i zdjęć z życia pensjonatu znajdziecie na Pensjonat Rudy*** – noclegi Czarna Góra – hotel, pokoje, apartamenty pensjonat_rudy
#pensjonatowezycie